Web sitemize hoşgeldiniz.

Makale Nedir?

‘’Makale nedir?’’  Kısaca tanımlamak gerekirse makale, bir sorunsaldan yola çıkarak, yazarının, görüşlerini, savunmasını veya kanıtlarını sunduğu, okuyucusunu bilgilendirme ya da inandırma amacıyla yazılmış olan bir yazın türüdür. Makale yazmak belli şeyleri de beraberinde getirir. Her ne kadar türlerine göre bunlar farklılık gösterse de net bir takım özellikler vardır.Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse;

  1. Makale dilinin sade ve anlaşılır olması,
  2. Makalede ortaya koyulan görüşün kanıtlanabilir olması,
  3. Herhangi bir konuda makale yazılabilecek olması,
  4. Makalede bahsi geçen konuya ait olmayan anlatımlara yer verilmemesi,
  5. Yazının kendine has ve orijinal olması,
  6. Makalenin bir tek konuyu ele alarak derinlemesine sunulmasıdır.

Makalenin konusuna göre dilinin keskinliği, üslubunun sertliği değişkenlik gösterebilir. Günlük gazetelerde yer alan makaleler daha çok politik yazılar olduğu için eleştirel boyutları çok daha fazladır. Kimi zaman yermeye kadar varan bu eleştirel durum yazarının bakış açısını tam olarak ortaya serer. Toplumsal sorunlara dair olan makalelerde de aynı durum söz konusudur. Sorunun ortaya çıkış sebeplerini ya da çözümlerinin giderilmesini anlatırken yazar dilini hırçınlaştırabilir. Makale yazısı her hangi bir şeyin tanımıyla, bilgilendirmesiyle de ilgili olabilir ancak bu yazın türünde eleştirel bakış daha fazladır. Ortaya konan sorundan yola çıkarak yazar, açıklamalı eleştirileriyle okuyucuyu yakalamaya çalışır. Makaleyi normal bir bilgilendirme yazısından ayıran en büyük özelliği ise inandırma amacı gütmesidir. Makale yazarı savunduğu tezini okuyucusuna kabul ettirme ya da inandırma amacı güttüğünden yorumlarıyla makalesini okuyucusuna sunar. Gazetelerin sayısının çok olması nedeniyle makale yazılarının sayısı ve önemi de artmıştır. Gazetenin görüşlerinin dile getirildiği makaleye başmakale adı da verilir. Bu makalelerin yazarları güncel olaylardan yola çıkarak gazetenin bakış açısına kendi değerlendirmelerini de ekleyerek sunumlarını yaparlar. Güne takip ettiği makale yazarının yazılarıyla başlayan kişi sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.  Makale yazarı, yazısında bir düşünceyi dile getirirken bunu çeşitli yollarla destekleyebilir. Bu da makalesinin güvenilirliğini arttırarak okuyucu sayısının fazlalaşmasını sağlar.   Bunların yaygın olarak kullanılan türleri şunlardır: Gönderme: Makale yazımı sırasında okuyucu başka bir yazara ya da esere yönlendirilmek istenebilir. Göndermede önemli olan doğruluğunun okuyucu tarafından tespit edilebilir olmasıdır. Bunun bilgisi yazının içinde yine paranteze alınarak, göndermenin yapıldığı yazarın, eserinin, basım yılının ve sayfa numarasının verilmesiyle yapılır. Bu yöntem bilimsel makalelerde değişkenlik gösterebilir. Yazar bu bilgileri okuyucusuna dipnotla da bildirebilir. Alıntı, söz konusu kaynağın bütününe gönderme yapılarak kullanıldıysa bunda sayfanın numarasını vermek zorunlu değildir.   Alıntı: Makale yazarı, yazısında her hangi bir alıntı kullanacaksa bunu tırnak içinde belirtmelidir. Yazının sonunda da alıntı yapılan kaynak, yazarının adıyla ve söz konusu eserin basım tarihi ve sayfa numarasıyla birlikte parantez içinde bildirilmelidir.   Kaynakça: Makale yazarı, yazısında kullandığı tüm kaynakları kaynakçada belirtmelidir. Bunlar, kaynakların adı, yazarının adı, sayfa numaraları, basım yılı ve basım yeri olarak kaynakçada yer alır.

Makalenin Önemi

Makale, içeriği bakımından önemli bir edebi türdür. Bilgilendirme ya da inandırma yoluyla okuyucusunda yeni bakış açıları oluşturabilir. Bunun için makale yazarının, yazısını sağlam temellere oturtarak, gereksiz sözcüklerden arındırılmış bir kısa metin olarak sunması gerekir. Makalenin kendine has özelliklerini taşıyan bir yazı da kitlelere ulaşarak görevini yerine getirir.

Etiketler:

ZİYARETÇI YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Hemen Satın Al